REALIZACIJA:
Stube S. S. Kranjčevića 10
22000 Šibenik, Hrvatska
E-mail: info@upris.hr
Tel. +385 98 1649779
www.upris.hr
AUTORI:
Zvonko Bumber,
prof. geologije i geografije
Ira Šarić Bumber, dipl. uč.
LEKTURA
Jagoda Randić
WEB RJEŠENJE
Robert Krančić,
Grafik - Rijeka
FINANCIRANO:
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI
Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge UPRIS i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva. Materijal na ovoj internetskoj stranici nije nužno sveobuhvatan, cjelovit, točan ili ažuran i može sadržavati poveznice na vanjske internetske stranice i servise nad kojima udruga nema kontrolu i za koje udruga ne preuzima nikakvu odgovornost.