UNESCO GEOPARKOVI EUROPSKE UNIJE

INFORMACIJE O LOKALITETU

Država članica: 
Koordinate: N37°14'52'', W004°18'24''
Godina upisa u članstvo: 2015.
Površina: 320 km²

FOTOGALERIJA

LOKACIJA

Sierras Subbéticas

UNESCO-ov globalni geopark Sierras Subbéticas  planinsko je područje smješteno u središnjem dijelu planinskoga lanca Betic (južno od provincije Cordoba), podudarajući se s geografskim središtem Andaluzije. Maslinari dominiraju u niskim i srednjim zemljištima i predstavljaju glavnu gospodarsku djelatnost.  Globalni geopark  karakteriziraju mediteranski ekosustavi gdje endemske vrste flore ostaju izolirane u grmovima i nakon tisuća godina.

Geopark Sierras Subbéticas poznat je po impresivnom kraškom krajoliku. Masivni vapnenac i dolomitne stijene uglavnom izviru iz viših terena, gdje krš pokazuje veliku raznolikost oblika poput polja, uvala, škrapa i guste mreže šupljina s oko 900 špilja i jama. Kontinuirani i dobro izloženi niz sedimentnih stijena pruža temeljne podatke o posljednjih 230 milijuna godina geološke povijesti Subbeticasa. Morski fosili beskralježnjaka vrlo su brojni, ali najvažniji za njihovo bogatstvo i znanstveni interes su amoniti. Ovaj UNESCO-ov globalni geopark je izniman primjer evolucije udaljenog dijela južnog Pirenejskog ruba (vanjske zone planinskog lanca Betic) tijekom mezozoika. Bogatstvo amonitima omogućava bio-magnetostratigrafske studije visoke rezolucije koje dokazuju jursko-krednu granicu. Iz uzoraka izvađenih u Sierras Subbéticas definirano je više od 80 novih vrsta amonita.

Važni vodonosnici povezani s krškim sustavom osiguravaju stanovnike okolice s vodom, a u vrijeme paleolitika privukli su prve ljude da se nasele na tom području.

Flora i fauna posebno su prilagođene stjenovitim okolišima i katalogizirano je više od 1200 biljnih vrsta, uključujući najmanje 30 endemskih vrsta i nekoliko ugroženih vrsta. Gljive su od izuzetnog interesa, posebno u pogledu raznolikosti tartufa.

IZVORI

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/spain/sierras-subbeticas/
https://www.facebook.com/pnsubbeticas/