UNESCO GEOPARKOVI EUROPSKE UNIJE

INFORMACIJE O LOKALITETU

Država članica: 
Koordinate: N42°47’21”, W004°15’44”
Godina upisa u članstvo: 2017.
Površina: 950.76 km²

FOTOGALERIJA

LOKACIJA

Las Loras

UNESCO-ov globalni geopark Las Loras nalazi se na sjeveru autonomne zajednice Kastilja i León,  na pola puta između Kastilske visoravni i kantabrijskog planinskog lanca. Ovo prijelazno mjesto regiji daje tipične vremenske i ekološke značajke okolnih regija. Posjeduje širok raspon okruženja i biološke raznolikosti. Neobična topografija rezultirala je osebujnim krajolikom u kojem se vapnenačke litice i značajne močvarne visine izmjenjuju s klisurama i dubokim dolinama potopljenim postojećim riječnim sustavom.

To je odlično područje  za  bolje razumijevanje stratigrafije i evolucije sedimenata mezozojskih ležišta u ovom sektoru baskijsko-kantabrijskog bazena.  Ono pruža gotovo  cjelovit zapis od kasnog trijasa (prije oko 215 milijuna godina) do paleogena (prije oko 60 milijuna godina). Teritorij ima važan strukturni interes jer je moguće detaljno rekonstruirati lomljenje („rift“) i  ono što  se događalo za vrijeme gornje jure-donje krede i za vrijeme alpske orogeneze.

Paleontološki i geomorfološki elementi geološke baštine su među najvažnijima na tom području. Mnogo je važnih paleontoloških nalazišta kao što su cvjetni makrofosili gornje jure, skeletni ostaci kamptosaura i također važnih gornjokrednih rudista i kolonije koralja.

Postoji mnogo  značajnih reljefnih primjera, poput krša, razbacanih po UNESCO-vom globalnom geoparku. Morfologiju područja nadzire različita tvrdoća materijala mezozojske podloge, kao i geološka struktura slojeva sedimentnih stijena, uglavnom vapnenaca i dolomita. To generira razvoj velikih i dubokih kanjona nastalih radom rijeka.

Mezozojske močvare ili "Loras" neupitno su geološki element koji najbolje  karakterizira krajolik regije,  štoviše, one su zajedničko obilježje čitavog prostora, prostorni okvir koji savršeno definira Geoparkov teritorijalni opseg. Loras predstavlja i povezanost između geologije, krajolika i kulturne posebnosti, kakve nema u drugim obližnjim područjima.  Postojanje nekoliko utvrda, gotovo po jedna za svaku Loru, i namjene koje su ljudi tradicionalno davali ovom  području kroz cijelo vrijeme daju izuzetnu koheziju tome UNESCO-vom globalnom geoparku.

IZVORI

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/spain/las-loras/
https://www.facebook.com/Geoparquelasloras/