UNESCO GEOPARKOVI EUROPSKE UNIJE

INFORMACIJE O LOKALITETU

Država članica: 
Koordinate: N46°00′03″, E14°01′12″
Godina upisa u članstvo: 2015.
Površina: 294 km²

FOTOGALERIJA

LOKACIJA

Idrija

UNESCO-ov globalni geopark Idrija ismješten je u zapadnom dijelu Slovenije, oko 60 km od Ljubljane. Nalazi se na spoju planinskih lanaca Dinarida i Alpa. To je rezultiralo izuzetnom dubokim usjecima i klisurama gdje su otkrivene različite stijene u izvanrednim stratigrafskim presjecima, tektonskim pojavama te mineralnim i fosilnim ležištima. Raznolikosti terena pridonosi voda s brojnim značajkama i vodenim tokovima.

Opsežni tektonski pokreti koji su oblikovali teren unutar idrijskoga  globalnoga geoparka trajali su većinu trijasa. U tom su razdoblju formirana nalazišta rude žive koja su podržavala 500 godina rudarstva. Zbog složenih tektonskih događaja, taloženje karbonata prekinuto je u gornjoj kredi, tvoreći flišne stijene. Većina kontakata između nizova različitih karbonskih i paleocensko-eocenskih stijena su tektonski, a većina stijena su karbonati i klastične sedimentne stijene permske, trijaske i kredne dobi. Zbog guranja jadranske mikroploče pod europsku tijekom miocena, teren ima tipičnu rasjednu strukturu.

IZVORI

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/slovenia/idrija/
https://www.facebook.com/geoparkidrija/