UNESCO GEOPARKOVI EUROPSKE UNIJE

INFORMACIJE O LOKALITETU

Država članica: 
Koordinate: N40°16'50'', E015°22'21''
Godina upisa u članstvo: 2015.
Površina: 1841 km²

FOTOGALERIJA

LOKACIJA

Cilento, Vallo di Diano i Alburni

UNESCO-ov globalni geopark Cilento, Vallo di Diano i Alburni nalazi se u pokrajini Salerno u Kampaniji i zauzima čitav teritorij Nacionalnog parka Cilento i Vallo di Diano. Geopark se proteže od obale Tirenskoga mora do ruba planina Lucania. Na području geoparka, visok broj geolokaliteta, jedinstvenih i znanstveno vrijednih, kao i njihova raznolikost, potvrđuje konzistentnost geološke baštine ovoga područja u južnoj Italiji. Područje čine sedimentne stijene, i karbonatne i siliciklastične. Područje Cilenta spada u pojas bora i rasjeda južnih Apenina, koji se razvio između kasne krede i pleistocena kao posljedica interakcije između europske i afričke ploče te širenja Tirenskoga mora. Zbog duge i složene litogenetske i orogenetske povijesti, može se razlikovati nekoliko lito-stratigrafskih jedinica u obliku navlaka i nepravilnih nizova. Kvatarne postorogene naslage pomažu nam da razumijemo geomorfološke procese na ravnici i na obali, koji se odnose i na klimatske promjene. Možemo pronaći 130 milijuna godina stari mezozojski vapnenac i dolomit, mezozojske pelagičke naslage i 16-6 milijuna godina stari miocenski siliciklastični turbidit. Ove stijene predstavljaju ključ u evoluciji središnjega Sredozemlja. Nadalje, nekoliko endemskih životinja, poput vuka i vidre, zaštićeno je od 1997. godine UNESCO-vim programom „Čovjek i biosfera“.

IZVORI

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/italy/cilento-vallo-di-diano-e-alburni/
http://www.cilentoediano.it