UNESCO GEOPARKOVI EUROPSKE UNIJE

INFORMACIJE O LOKALITETU

Država članica: 
Koordinate: N37°44'28'', W025°40'32''
Godina upisa u članstvo: 2015.
Površina: 12884 km²

FOTOGALERIJA

LOKACIJA

Azori

UNESCO-ov  globalni geopark Açores (Azori) smješten je u sjevernom Atlantskom oceanu, između europskoga i američkoga kontinenta, na udaljenosti od 1815 km od portugalskoga kopna. Područje Geoparka zahvaća 12.884 km², uključujući 2324 km² teritorija od devet otoka i 10.560 km² s četiri morska geolokaliteta međunarodnog značaja. Arhipelag je portugalska autonomna regija sastavljena od devet otoka koji su raspoređeni uskim pojasevima dužine 600 km s pružanjem istok-zapad. Azorski arhipelag smješten je na trostrukom spoju litosfernih ploča Sjeverne Amerike, Euroazije i Afrike. Ovi oceanski vulkanski otoci izviru sa Azorskog platoa, koji je definiran batimetrijskom linijom od 2000 metara i ugrubo je presječen Srednjoatlanskim grebenom u smjeru sjever-jug. Najstariji kopneni vulkan (oko 8 milijuna godina) prisutan je na otoku Santa Maria, dok je Pico, najmlađi otok arhipelaga, nastao prije oko 300 000 godina. Postoji 27 glavnih vulkanskih sustava sa 16 glavnih centralnih vulkana i 11 bazaltnih vulkanskih grebena. Mali otočni teritorij ima oko 1750 monogenetskih vulkana, tektonskih građevina, miocenskih sedimentnih stijena i podmorskih vulkana.

IZVORI

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/portugal/acores/
http://www.azoresgeopark.com/?lang=EN