UNESCO GEOPARKOVI EUROPSKE UNIJE

INFORMACIJE O LOKALITETU

Država članica: 
Koordinate: N44°02'28'', E010°22'03''
Godina upisa u članstvo: 2015.
Površina: 494 km²

FOTOGALERIJA

LOKACIJA

Apuanske Alpe


UNESCO-ov globalni geopark Apuanske Alpe nalazi se na sjeverozapadu Toskane. Apuanske Alpe dobro su definirane i ograničene rijekom Serchio (na sjeveroistoku, istoku i jugu), potokom Aulella, pritokom rijeke Magra (na sjeveru i sjeverozapadu) i granicama ravnice Massa Carrara-Versilia (na jugozapadu). Geopark obuhvaća cjelokupni teritorij regionalnog parka Apuanskih Alpa i uključuje sve visoke padine uz glavni slijev planinskog lanca i duboke Apuanske doline. Zbog toga se visinska razlika kreće od 1947 m od Mt. Pisanino do 45 m rijeke Frigido kod Massa. Apuanske Alpe, na sjeverozapadnom rubu Toskane, u sjevernoj i središnjoj Italiji, fascinantan su orografski kompleks, svjetski poznat po mramorima, ponorima i špiljama svoga krškog podzemlja. O izvanrednom geodiverzitetu Geoparka  svjedoči 250 geolokaliteta. Geološku baštinu karakterizira prostor u središtu grebena Apuana koji prikazuje najstarije geološke jedinice Apeninskog pojasa iz paleozoika (starosti oko 500 milijuna godina). Apuanske Alpe dugo su se smatrale klasičnim područjem talijanske geologije jer predstavljaju najvažniji tektonski prozor Sjevernih Apenina gdje su izložene najniže jedinice pojasa, formirane od metamorfnih stijena. Ovaj kompleks nadvladavaju alohtone jedinice formirane od ostalih vrsta stijena. Sveukupno, Apuanske Alpe prikazuju stijene koje prekrivaju dugo razdoblje, od paleozojske podine do kenozojskih pješčenjaka. Međutim, njihove karakteristične stijene su mramor (npr. Carrara mramor). Što se tiče mineralogije, Apuanske Alpe su također vrlo zanimljivo područje s oko 200 mineralnih vrsta, među kojima je 18 otkriveno na ovom području. Područje geoparka je planinski teritorij velike geookolišne vrijednosti zbog svoje flore i faune bogate endemskim životinjama (špiljski salamander Speleomantes ambrosii, coleoptera Duvalius apuanus itd.) i biljnim vrstama (mali cvijet Globularia incanescens, biljka Salix crataegifolia itd.).

IZVORI

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/italy/alpi-apuane/
http://www.apuanegeopark.it